Hopp til innhold

NSF koronaveileder for klubber og kretser

Koronaveileder for NSFs klubber og kretser - oppdatert etter nye retningslinjer.

Alle arrangører av organisert idrett (treninger, samlinger, arrangement) må:

1. Gjøre en risikovurdering av aktiviteten som planlegges

2. Utarbeide smittevernplan;
     a) Sjekkliste for godt smittevern ved idrett
     b) Smittevernprotokoll for breddeidretten
          - Arrangementsmanual (last ned Word)

3. Arrangører må forholde seg til lokale regler og sørge for nødvendig varsling og tillatelser fra lokale helsemyndigheter

Denne veilederen er basert på oppdaterte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Veileder for smittevern i idretten fra Helsedirektoratet er lagt til grunn. 

NSF veilederen inneholder råd og anbefalinger og skal så langt det er mulig være i samsvar med nasjonale retningslinjer per den dato veilederen er publisert. Den inneholder ingen særlige regler for Skiidretten, men hver klubb og krets må gjøre sine risikovurderinger i forhold til type aktivitet/arrangement som skal gjennomføres. I prinsippet gjelder de samme reglene for inne- og uteaktiviteter. NSF representasjonslag (landslag) har sine retningslinjer som i noen tilfeller er mer restriktive enn de som er skissert nedenfor.  

Hensikten med veilederen er å sikre et trygt treningsmiljø med lavest mulig risiko for smittsomme sykdommer. Det er en begrensning i hvor detaljert en felles veileder for skiklubber og kretser bør gå, og det må derfor utvises et fornuftig skjønn når de råd og anbefalinger som er gitt nedenfor tas i bruk.

Råd for enkeltreninger Råd før og under treningssamling Råd vedrørende arrangement

Nyttig informasjon og maler:

Plakater som klubber/lag kan printe ut og henge opp på treninger. For treninger i alpinbakker henviser vi videre til fnugg.no.

LAST NED PDF FOR PRINT

LAST NED PDF FOR PRINT 

LAST NED PDF FOR PRINT 

Tilbake til hovedside - skiforbundets koronaveileder

nif-epi04, 04