Hopp til innhold

Fjord1 skisamling Fonna

Sogn og Fjordane Skikrins, i lag med Agder og Rogaland Skikrets og Hordaland Skikrets, inviterer til fem Fjord1 skisamlingar på Fonna.

Det er kome mykje snø på breen, så vi håpar det kan bli gode forhold på Fonna! 

Samlingsplan og påmeldingsfristar

Ein kan gjere endringar i påmeldinga fram til fristen, men etter påmeldingsfristen er ute er det bindande påmelding.

Påmelding

Påmelding til samlingane via iSonen, søk på «Fjord1 Fonna».

For å lette planlegging og logistikk ønskjer vi gjerne at dykk sender inn skjema om førehandspåmelding. Vi ber dykk planlegge så langt det let seg gjere fram mot Fonna 6 og sende inn skjema innan den første fristen 18. mai kl. 23:59. Skjema sendast per e-post til kennet.dvergedal@skiforbundet.no

Frist for førehandspåmelding: 18. mai kl. 23:59

Skjema for førehandspåmelding finn ein HER

Lenker for påmelding til iSonen:

Fjord1 Fonna 30.5-2.6 – Påmelding iSonen

Fjord1 Fonna 7.6-10.6 – Påmelding iSonen

Fjord1 Fonna 21.6-25.6 – Påmelding iSonen

Fjord1 Fonna 31.7-4.8 – Påmelding iSonen

Fjord1 Fonna 9.8-13.8 – Påmelding iSonen

Førebels informasjon om samlingane

 

Overnatting

Overnatting er reservert på Folgefonna gjestetun. Overnatting er reservert med ankomst dagen før første samlingsdag. 

Inkludert i overnattinga er frukost, nistepakke og middag.

Etter påmeldingsfristen til dei ulike samlingane er gått ut er det bindande påmelding, og ein kan måtta stå økonomisk ansvarleg. Ved påmelding etter fristen kan vi ikkje garantere plass.

Transport

Alle må sjøve sørge for transport til/fra Fonna, samt transport opp og ned til bakken kvar dag. Bom opp til skisenteret kosta kr. 120,- pr dag, årskort kosta kr. 1200,- og kan kjøpast på www.passpay.no

Møter

Utøvermøte på ankomstdag i spisesal på «Hovden-huset» kl. 20.30.

Trener/lagledermøte på ankomstdag i trenerfløy på «Hovden-huset» kl. 21.00.

(Møter/info resterende dager blir informert om første dag).

Husk å ta med: Skiutstyr, barmarkstøy for utetrening, preppeutstyr, drikkeflaske, regntøy, hjelm, ryggplate, og solkrem.

Kostnadar 

 

Evt. spørsmål rettast til administrasjonen ved Kennet Dvergedal.
E-post: kennet.dvergedal@skiforbundet.no
Tlf. nr. 40 63 69 64 

 

Med venleg helsing
Sogn og Fjordane Skikrins 

Roger Ellingsund (s)                                                                       Kennet Dvergedal (s)
Leiar alpinkomiteen                                                                        Adm. sjef

NIF-EPI01, 01