Hopp til innhold

Vårmøte 2024

Måndag 15. april vart Sogn og Fjordane Skikrins sine vårmøter gjennomført digitalt.

Vårmøtet til Skikrinsen vart denne gongen gjennomført digitalt. Gode diskusjonar og inspirerande foredrag vart det likevell. 

Presentasjonar

Deltakarliste vårmøte 2024

Stad: digitalt via Microsoft Teams (teams-lenke blir sendt til påmeldte deltakarar) 

Tidspunkt: måndag 15. april 2024, kl. 18:00-21:00

Rammeprogram:

kl. 18:00-19:00: Fellesdel 

  • Velkommen v/ Jorunn Åsfrid Røyrvik
  • Moglegheiter, utfordringar og kvardagen som skiklubbutviklar v/ Melanie Hetkamp-Andersen
  • Rekrutterande anlegg v/ Marit Gjerland
  • Rekruttering i Haugen IL ski
  • Rekruttering i Hafslo IL ski

kl. 19:00-19:10: Pause og omorganisering
kl. 19:10-21:00: Greinvise fagmøter

Påmelding via iSonen: Påmelding Vårmøte 2024 - Sogn og Fjordane Skikrins

Frist for påmelding: 11. april kl. 23:59. 

NIF-EPI03, 03