Hopp til innhold

Sparebanken Vest utøvarstipend

I Sogn og Fjordane Skikrins sin samarbeidsavtale med Sparebanken Vest er det lagt til rette for å søke på utøvarstipend for utøvarar innan alpint frå Sogn og Fjordane.

Sparebanken Vest ynskjer at skikrinsen (alpinkomiteen) står som søkjar og kjem opp med kandidatar som ein meiner har potensiale til å nå langt.

Alpinkomiteen har komme fram til følgjande kriterie som skal ligge til grunn for søknad på utøvarstipend:

  • FIS-løpar
  • Utøvar frå Sogn og Fjordane og representerer klubb frå Sogn og Fjordane
  • Utøvar må vise potensiale til å nå langt
  • Utøvaren viser gode haldningar

Ramma er inntil kr. 50.000,- pr. år. Utøvarar kan berre tildelast stipendet ein gong.

Fristen for søknad i 2023 til alpinkomiteen er søndag 28. mai 2023. 
Stipendet blir delt ut i samband med vårmøte til alpinkomiteen og Skikrinstinget i Førde 3. juni.

SØK HER

For evt. spørsmål kontakt:

Kennet Dvergedal
Adm. sjef Sogn og Fjordane Skikrins
E:post: kennet.dvergedal@skiforbundet.no 
Tlf: 406 36 964

nif-epi04, 04