Hopp til innhold

Foto frå Enivest Skiskule 2022

Enivest Skiskule 2023

Førde IL langrenn og Gjøran Tefre i samarbeid med Sogn og Fjordane Skikrins inviterer til skiskule i Førde 6.-8. oktober 2023! Oppdatert med detaljinformasjon om skiskulen.

Detaljinformasjon om samlinga: 

Rammeprogram fredag-søndag 

Deltakarliste pr. 26.09

ENIVEST Rulleskirenn søndag 8. oktober: 

Det er eigen påmelding til rulleskirennet søndag 8. oktober. Påmeldingin gjer ein via iSonen: 

ENIvest rulleskirenn 08.10.2023 (frist for påmelding er 06.10)

Smørekurs for nybegynnarar: 

I samband med Enivest Skiskule inviterar Førde IL Langrenn til smørekurs: 

Tidspunkt: Fredag 6. oktober kl. 18:00
Stad: Scandic Sunnfjord Hotel 
For kven: Primært foreldre/ føresette som har lite eller ingen erfaring med smøring av ski. For øvrig kan vidarekomne smørarar også ha glede av kursinnhaldet.
Meir informasjon: Førde IL Langrenn

Innbyding med informasjon og påmeldingslenke

Enivest Skiskule 2023

Påmeldingslenke: Påmelding Enivest Skiskule 2023 (er avslutta da påmeldingsfristen er ute) 

Frist for påmelding: Måndag 25. september kl. 23:59

NIF-EPI02, 02