Hopp til innhold

Skisprellveka 2023

7.-15. januar 2023 er det duka for Skisprell i Skikrinsen! Skisprell blir arrangert av skiklubbar med støtte frå Skiklubbutviklar i Skikrinsen.

Nasjonal Skisprellkalendar (oppdaterast kontinuerleg)

Skisprellveka skal leggje til rette for motiverande og sosial skiaktivitet i eksisterande eller nye arenaer/ områder.

Informasjon Skisprell (powerpoint som pdf-format)

NIF-EPI02, 02