Hopp til innhold

FIS liste Langrenn 2022-2023

Det er tid for FIS liste inn- og utmelding for komande sesong. Alle utøvarar som skal gå FIS-renn, Norges Cup og NM skal stå på lista. Alle som ikkje skal stå på lista må melde seg ut. Ta utgangspunkt i vedlagt liste, frist for inn/ut melding 28 september.

Det er igjen tid for innmelding av løparar til FIS-lista og følgjande løparar skal meldast inn: 

Senior- og juniorløparar (frå klasse 17 år) som deltek i FIS-renn, Norges Cup og NM kommande skisesong, skal stå på lista. 

Løparar som skal delta i ovennevnte renn, må ha undertegna egenerklæring/Athletes Declaration. Alle som tidlegare har meldt inn i FIS-systemet og sendt unn Athletes Decleration, treng ikkje gjere det på nytt. 

Dermed MÅ følgende rapporteres

  • Innmelding av nye utøvarar
  • Utmelding av utøvarar
  • Korleis utøvarar som fortsatt skal stå på lista
  • Endringar på utøvarar, namn, klubb etc.

NB! Nye løparar som ikkje har undertegna Athletes' Decleration (AD-skjema) må gjere det og sende skjemaet til skikrinsen før innmelding. Ingen løprar blir påmeldt FIS-lista uten å ha undertegna erklæringa. Løparar under 18 år må ha foreldre/ føresett si underskrift. Hugs å skrive namnet på 'engelsk måte' (ikkje æ,ø,å) 

FIs liste Sogn og Fjordane Skikrins 2022

Ta utgangspunkt i vedlagt liste og gje tilbakemelding pr. e-post til kennet.dvergedal@skiforbundet.no innan 28. september! 

Om vi ikkje høyrer noko, går vi ut ifra at det ikkje skal gjerast endringar, og ein vil bli fakturert for sesongen 2022-2023. 

Ein blir fakturert kr. 350,- for FIS-liste lisens etter sesongen. 

________________

Hva er FIS-punkter? FIS-punkter er en måte å rangere (måle) alle utøvere på, etter en internasjonal standard. FIS-pkt-lista brukes til seeding, til kvalifisering, m.m. Den best rangerte løper har 0,0 poeng (eller nær 0,0), og så rangeres det oppover. Krav for å kunne delta i World Cup er f.eks 90 FIS-pkt eller lavere (kvinner), og 60 FIS-pkt eller lavere (menn). Det er også vanlig å bruke FIS-pkt-lista som rangering når en skal trekke eller sette opp startlista f.eks i Statoil Norges Cup.

Alle renn som har internasjonal status, teller for å skaffe seg FIS-punkter. Det vil si World Cup-renn, Skandinavisk Cup, NM senior, Statoil Norges Cup senior, og Statoil Norges Cup junior. Dessuten noen "FIS-renn" tidlig på sesongen (Beitosprinten, BUL-sprinten m.m.).

En løpers punkter regnes ut etter en komplisert formel. Generelt kan vi si at gjennomsnittet av de 5 beste resultatene over de siste 12 måneder, er grunnlaget for løperens punkter. Dersom løperen har færre enn 5 tellende renn, gis det et tillegg etter et bestemt system. I henhold til praksis i både FIS og i andre nasjoner, har vi valgt å si at fra og med sesongen 2010-2011 skal alle juniorløpere og seniorløpere som går Norges Cup og NM, være innmeldt på FIS-punkt-lista.

Det kommer ny, oppdatert FIS-punkt-liste ca. 6 ganger i året.

 

NIF-EPI03, 03