Hopp til innhold

Rekrutteringsstøtte alpinklubbar

Sogn og Fjordane Skikrins Alpint ønskjer å støtte opp om det gode rekrutteringsarbeidet som blir gjort i klubbane og tilbyr prosjektsøtte til rekrutteringsprosjekt. Alle alpinklubbar i Sogn og Fjordane Skikrins kan søke.

SFSK Alpint oppfordrar sine klubbar til å leggje til rette for aktivitet som skapar rekruttering til alpinsporten. På bakgrunn av dette tilbyr SFSK økonomisk søtte for rekrutteringsskapande arbeid som klubbane kan søke på. 

Kriteriar for søknaden: 

  • Enkel prosjektbeskrivelse 
  • Tidsperspektiv 
  • Alpinklubb i Sogn og Fjordane Skikrins 
  • Ta nokre bileter og sende krinskontoret. 
  • Sønadsfrist 23. januar 2022

Søknad sendast til kennet.dvergedal@skiforbundet.no innan 23. januar 2022. 

NIF-EPI02, 02
Hoppanlegget i Tomter. Foto: Tomter Hoppteam