Hopp til innhold

Illustrasjonsbilete (Foto: Norges Skiforbund)

Stopp av all idrettsaktivitet

Norges Skiforbund ber om at all idrett, treningar og konkurransar opphøyrer med umiddelbar verknad.

Informasjon frå Norges Skiforbund

Norges Skiforbund vil understreke viktigheita av at alle medlemar, klubbar og kretsar tek ansvar for å bidra i den dugnaden vi alle no må ta del i.

Sogn og Fjordane Skikrins ber alle skigrupper i krinsen om å følgje tilrådinga til Norges Skiforbund.

Alle renn i terminlista til Sogn og Fjordane Skikrins vert avlyst ut sesongen (t.o.m. 30. april 2020), samt all organisert aktivitet i regi av skikrinsen.

NIF-EPI01, 01
NTB