Hopp til innhold

TD- og arrangørkurs Langrenn

6. november inviterer Sogn og Fjordane Skikrins til TD- og arrangørkurs i langrenn. Kurset er retta både mot TD'ar og arrangørar.

Tidspunkt:
Onsdag 6. november 2019, kl. 18.00-21.00

Stad:
Skei, Thon Jølster Hotell

Målgruppe:
- Oppnemnte TD’ar for sesongen 2019-2020
- Framtidige TD’ar
- Rennleiarar, klubbleiarar, trenarar og andre skiinteresserte

Alle arrangørar av KM og SSF Cup 2019-2020 må vere representert på kurset.
Langrennskomiteen oppmodar alle arrangørar av skirenn kommande sesong å delta.

Informasjon om kurset:
På kurset vil ein fokusere på dei mest sentrale oppgåvene for arrangørar og TD’ar:
- Regelverk
- Situasjonar
- Tips og råd
- Aktuelle tema

Elles vil utveksling av erfaringar og drøfting av aktuelle problemstillingar stå sentralt i kurset.

Kurslærar: Yngve Thorsen

Deltakarliste pr. 05.11.2019

Frist for påmelding er måndag 4. november.

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
nif-epi04, 04