Hopp til innhold

Sonemøte mars 2018

Sogn og Fjordane Skikrins har i løpet av mars gjennomført sonemøte med skigruppene i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn.

Målet med sonemøta var å gjere skigruppene kjent med Skiforbundet sin utviklingsmodell, og lære korleis ein kan jobbe med konkrete verktøy for å utvikle eiga skigruppe. 

 

Møta skapte mange gode diskusjonar, der fokus var utøvaren i sentrum og aktivitet som skal leggast til rette med eit langsiktig utviklingsperspektiv. Det var òg nyttig å møtast på tvers av skigruppene, mellom anna for sjå på kva ein kan samarbeid om.

I tillegg fekk skikrinsen gode innspel på korleis ein i lag kan utvikle skiidretten i Sogn og Fjordane, der målet er å leggje til rette for flest mogleg, lengst mogleg og best mogleg.

 

Nyttige lenkjer:
Skiforbundet sin utviklingsmodell (SUM)

Skiforbundet sin fagportal

Utviklingsprosess SUM i eiga skigruppe

Relaterte saker:
Sonemøte

nif-epi04, 04