Hopp til innhold

SSF Cup 2023

Oppdatert pr. 27.03. SSF Cup 2024 blir vedtatt i samband med terminlisteprosessen på Skikrinsen sine haustmøte i slutten av oktober.

Dato

Arrangør

Stilart/ arrangement

Junior

11-16 år

Resultat

17.12.22

Markane IL

Friteknikk

1

1 Resultatliste

09.01.23

Markane IL

Friteknikk

 

2

Resultatliste

15.01.23

Sogndal IL

Klassisk

 2

 3

Resultatliste

04.02.23

Veten IL

Friteknikk

3

 

Resultatliste

AVLYST

Fj./ Vereide IL

Friteknikk

 

 

 -

19.02.23

Sogndal IL 

Klassisk 

 4

4

Resultatliste

04.03.23

Sogndal IL

Friteknikk 

 

5

 Resultatliste

12.03.23

Eid IL

Klassisk 

5

Resultatliste

25.03.23

Eid IL 

 Friteknikk

6

7

 Resultatliste
SSF Cup Samanlagt 2023 (pr. 25.03.2023)

RENNREGLEMENT SSF CUP

Klasseinndeling

Cupen er open for aldersklassane 11-20 år (f. 2012-2003)

Tal renn

I klasse 11 og 12 år er 4 av 7 renn teljande i samandraget. 

I klasse 13 - 16 år er 4 av 7 renn teljande i samandraget. (grunna endringar i terminlista og avlysing av SSF Cup Fj./ Vereide er teljande renn for klassane 13-16 år redusert frå 5 av 7, til 4 av 7)

I juniorklassane er 5 av 6 renn teljande i samandraget.

Poengberekning

1. plass - 26 poeng

2. plass - 22 poeng

3. plass - 19 poeng

4. plass - 17 poeng

5. plass - 16 poeng

6.-20 plass gir 15 poeng - 1 poeng

Lik plassering gir likt tal poeng. Neste plass på poengskalaen skal då hoppast over.

Premiering

Dei tre beste i kvar klasse som har fullført minst 4 renn for klassane 11 og 12 år og minst 5 renn for klassane 13-16 år og junior, får samanlagtpremie.

Alle som fullfører 4 renn eller meir for klassane 11 og 12 år, og 5 renn eller meir for klassane 13-16 år og junior, får deltakarpremie.

Premiering etter kvart renn jf. NSF sitt regelverk.

Ajourhald av resultata og informasjon om cup'en

Kvar einskild arrangør skal sende resultatlister til krinskontoret og media straks etter rennet.

Arrangøren vil få utlevert materiell (sponsor).

nif-epi04, 04