Hopp til innhold

Terminliste

Terminliste hopp- og kombinert 2016-2017

TD- og dommaroppsett 2017

Med venleg helsing
Sogn og Fjordane Skikrins, HKK

Gunnar Fannemel (s)                      Yngve Thorsen (s)
Leiar                                                    adm. sjef

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
Vibeke Linn