Hopp til innhold

Terminliste

TERMINLISTE HOPP OG KOMBINERT 2017-2018

Hopp- og kombinertkomiteen sine rammer for terminliste 2017-2018 vart drøfta i samband med Vårmøtet 17. juni 2017.

Etter dette har komiteen utarbeida høyringsframlegg til Terminliste 2017-2018.

Terminliste 2017-2018, høyringsframlegg

Laga har frist til 01. november med å gje tilbakemelding på framlegget til terminliste kommande sesong.

Tilbakemelding sender ein lagvis pr. e-post til krinskontoret og terminlisteansvarleg Jon Ove Lomheim.

Terminlista vert endeleg handsama i samband med skikrinsen sitt Haustmøte 11. november 2017.

Med venleg helsing
Sogn og Fjordane Skikrins, HKK

Henning Sæthre (s)                      Yngve Thorsen (s)
Leiar                                                 Adm. sjef

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
nif-epi04, 04