Hopp til innhold

Terminliste

TERMINLISTE HOPP OG KOMBINERT 2019-2020

Terminliste Hopp og Kombinert 2019-2020 vart endeleg vedteken av hopp- og kombinertkomiteen 04.12.2019 etter innspel frå Haustmøtet 2019. 

Terminliste hopp og kombinert 2019-2020 Dommaroppsett 2019-2020

TERMINLISTE HOPP OG KOMBINERT 2019-2020 (elektronisk versjon oppdaterast kontinuerleg)

Med venleg helsing
Sogn og Fjordane Skikrins, HKK

Jon Ove Lomheim (s)                                             Ingrid Narum (s)
Terminliste ansv.                                                     Adm. sjef

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI02, 02
Pedro Lemos