Hopp til innhold

Terminliste

Terminliste Hopp og Kombinert 2023-2024 blir vedteken på Skikrinsen sine haustmøte i slutten av oktober.

TERMINLISTE HOPP OG KOMBINERT 2021-2022

Terminliste hopp og kombinert 2021-2022 Dommaroppsett 2021-2022 er ikkje klart enda 

TERMINLISTE HOPP OG KOMBINERT 2020-2021 (elektronisk versjon oppdaterast kontinuerleg)

Med venleg helsing
Sogn og Fjordane Skikrins, HKK

Jon Ove Lomheim (s)                                             Kennet Dvergedal (s)
Terminliste ansv.                                                     Adm. sjef

Merk følgjande for arrangement sesongen 2020-2021:
Arrangørar og deltakarar/støtteapparat/føresette må følgje gjeldande retningslinjer for smittevern for arrangement i Norges Skiforbund. Følg oppdateringar på Norges Skiforbund sin koronarettleiar.

nif-epi04, 04