Hopp til innhold

Terminliste

Terminliste Hopp og Kombinert 2023-2024:

Terminliste hopp og kombinert 2023-2024 (pdf-versjon oppdatert pr. 14.12) 

Terminliste Hopp og kombinert 2023-2024 (elektronisk versjon - oppdaterast kontinuerleg) 

Informasjonsskriv til hoppleik og rekrutteringsarbeid i skiklubbar

Med venleg helsing
Sogn og Fjordane Skikrins, HKK

Jon Ove Lomheim (s)                                             Kennet Dvergedal (s)
Terminliste ansv.                                                     Adm. sjef

Merk følgjande for arrangement sesongen 2020-2021:
Arrangørar og deltakarar/støtteapparat/føresette må følgje gjeldande retningslinjer for smittevern for arrangement i Norges Skiforbund. Følg oppdateringar på Norges Skiforbund sin koronarettleiar.

NIF-EPI02, 02