Hopp til innhold

Terminliste

TERMINLISTE HOPP OG KOMBINERT 2021-2021

Terminliste Hopp og Kombinert 2022-2023 blir vedteken på Haustmøtet til Skikrinsen, 5. november 2022. 

Terminliste hopp og kombinert 2021-2022 Dommaroppsett 2021-2022 er ikkje klart enda 

TERMINLISTE HOPP OG KOMBINERT 2020-2021 (elektronisk versjon oppdaterast kontinuerleg)

Med venleg helsing
Sogn og Fjordane Skikrins, HKK

Jon Ove Lomheim (s)                                             Kennet Dvergedal (s)
Terminliste ansv.                                                     Adm. sjef

Merk følgjande for arrangement sesongen 2020-2021:
Arrangørar og deltakarar/støtteapparat/føresette må følgje gjeldande retningslinjer for smittevern for arrangement i Norges Skiforbund. Følg oppdateringar på Norges Skiforbund sin koronarettleiar.

NIF-EPI02, 02
NTB