Hopp til innhold

Terminliste

TERMINLISTE HOPP OG KOMBINERT 2018-2019

TERMINLISTE HOPP OG KOMBINERT 2018-2019 (elektronisk versjon oppdaterast kontinuerleg)

Terminliste Hopp og Kombinert 2018-2019 vart endeleg vedtatt i samband med Haustmøtet 27. oktober 2018.

Terminliste hopp og kombinert 2018-2019 Dommaroppsett for 2019

Med venleg helsing
Sogn og Fjordane Skikrins, HKK

Jon Ove Lomheim (s)                                             Ingrid Narum (s)
Terminliste ansv.                                                     Adm. sjef

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI01, 01