Hopp til innhold

Hopp- og kombinertkomiteen

Hopp/ kombinert 2023-2025    
Jon Ove Lomheim Leiar 917 21 976 jon.ove.lomheim@hafslo.no
Jan Inge Årdal Nestleiar 918 66 657 jan.inge.ardal@enivest.net
Rune Rebni Pedersen Medlem 402 89 222 rune.pedersen@flo-brannsikring.no
Johnny Seljeset Medlem 918 86 272 J-selje@frisurf.no
Lars Brekke Medlem 916 42 969 lobrekke24@gmail.com
nif-epi04, 04