Hopp til innhold

Utstyr

Utstyr Alpint                             UTSTYR  Langrenn

Søknad om aktivitetsHjelpemidler

Den som ikke kan benytte standard utstyr til lek og sportsaktiviteter og  har behov for aktivitetshjelpemidler, kan søke om utlån av slikt utstyr via hjelpemiddelsentralen i eget fylke. Utlån betyr at hjelpemidlet kan lånes så lenge det er bruk for det. Når man vokser fra det, eller av andre grunner ikke bruker hjelpemidlet lenger, skal det leveres tilbake.

Det skal søkes på eget søknadsskjema: ”Søknad om varig utlån”. Skjemaet kan du få hos kommuneergoterapeuten,  på det lokale NAV-kontoret, hjelpemiddelsentralen eller finne på nett; www.nav.no.

På nettadressen vil du også finne aktuelle hjelpeskjemaer. Søknaden skal sendes hjelpemiddelsentralen i hjemfylket.

Søknaden skal begrunnes, og ergoterapeut eller fysioterapeut i hjemkommunen kan kontaktes for å få hjelp til dette.

Hjelpemiddelsentralen har utarbeidet hjelpeskjemaer/ målskjemaer for enkelte hjelpemidler, og disse må følge søknaden. Fullstendige og godt utfylte søknader bidrar til kortere behandlingstid
Les mer i veileder aktivitetshjelpemidler fra Beitostølen Helsesportsenter

Hvilket utstyr egner seg best for meg?

Hvilket utstyr som passer best beror på type og grad av funksjonshemning og hva bruksområdet for dette er.
Under linkene over gir vi noen generelle råd om hvilket utstyr vi mener egner seg best for ulike typer funksjonshemninger.
Det er uansett viktig å huske på at det er du som skal føle deg komfortabel med utstyret og at du får et utstyr som er egnet til ditt bruk.
Vi anbefaler at du bruker litt tid på å finne riktig utstyr. Test ut ulike typer utstyr der dette er mulig for å selv kjenne på eventuelle forskjeller. Ikke alle hjelpemiddelfirma har alle typer utstyr, så ta gjerne kontakt med flere før du bestemmer deg.  Snakk gjerne med andre brukere og få deres erfaringer med utstyret.

Aktivitetshjelpemiddelfirma

Bardum AS
Handinor
Hjelpemiddelspesialisten
Sitski Norway
Aktiv Hjelpemidler
Medema
Quality-Care AS

NIF-EPI01, 01
NTB