Hopp til innhold

Aktivitetsdag para alpint i SNØ

NSF ParaAlpin, i samarbeid med SNØ og Igloo Innovation inviterer til aktivitetsdag i SNØ (den nye skihallen på Lørenskog) torsdag 27. februar.

INVITASJON TIL AKTIVITETSDAG I SNØ 27.02.2020

NSF ParaAlpin, i samarbeid med SNØ og Igloo Innovation inviterer til paraalpin aktivitetsdag i SNØ (den nye skihallen på Lørenskog) torsdag 27.februar.

Dagen har en sosial ramme der man ønsker å samle flest mulig syns og bevegelseshemmede alpinister til en hyggelig dag på ski. Representanter fra Skiforbundet, BHSS, hjelpemiddelleverandørene Bardum og Sitski Norway vil være til stede og bistå med  sin kompetanse.

 Målgruppe:
- Syns og bevegelseshemmede alpinister.
- Rehabiliteringsinstutisjoner
- Fagpersoner som fysioterapeuter, idrettspedagoger ol

Krav til deltaker:
Deltakerne må kunne benytte seg av ski stående eller sittende.
Deltakerne må kunne kjøre selvstendig ned bakken eller ha med egen ledsager
Deltagere som trenger assistanse i heis, hygiene eller på annet, må selv besørge egen ledsager/assistent.
Deltagerne og ledsagere tar med eget utstyr.
Synshemmede må stille med egen ledsager.

Dagen er delt opp i to økter på ski. Man kan melde seg på en eller begge økter.
Økt 1:  kl 13.00-15.00                                             
Økt 2: kl 18.00-19.30 (oppmøte kl 17.30)      

Påmelding til aktivitetsøktene:  https://response.questback.com/norgesskiforbund/3ufqxoyceu

WORKSHOP 
For fagpersonell, hjelpemiddelleverandører, ledere i klubb, krets, forbund og andre aktører som jobber mot målgruppen er det satt opp en workshop med følgende tema:
-Hvordan fungerer aktiviteten for målgruppen i SNØ?
-Hvordan få flere syns og bevegelseshemmede til å prøve alpint?
-Hvordan kan aktørene som arbeider med målgruppen samarbeide bedre, for å gi god nok oppfølging mot målgruppen, slik at disse kommer ut i varig aktivitet i alpinbakken?
-Er det noen konkrete utviklingsprosjekter?

Tidspunkt for Workshop; kl 15.30-17.00 
Det vil bli lett bevertning under Workshopen

Påmelding til workshop:   https://response.questback.com/norgesskiforbund/qsa8nvvida

Heiskort:
GRATIS
Ledsager tar med ledsagerbevis.
Påmeldingsfrist: 20.02.2020
Spørsmål? Kontakt Bredde og rekrutteringsansvarlig ParaAlpint  Beate C. Haugen
mail: beate.haugen@skiforbundet.no eller på tlf: 48 10 52 62

Last ned invitasjon i pdf her

NIF-EPI01, 01
NTB