Hopp til innhold

Utstyr

Utstyr Alpint                                 UTSTYR  Langrenn

AKTIVITETSHJELPEMIDLER: HVA og hvordan.... 

I Norge har vi en unik ordning hvor man kan søke om stønad til aktivitetshjelpemidler slik at man kan delta i fysisk aktivitet selv med en funksjonsnedsettelse. Denne ordningen er delt i to, for de under 26 år og for de over 26 år. 
Dessverre vet altfor få hvilke rettigheter de har når det gjelder å søke om aktivitetshjelpemidler og ikke minst hvordan man skal gå fram. For det er ingen tvil om at et riktig aktivitetsmiddel kan utgjøre en stor forskjell for den det gjelder. 

Hva er et aktivitetshjelpemiddel?

Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Du kan få stønad til å bedrive aktivitet alene eller sammen med andre. 
NAV dekker kun utstyr som er spesielt tilpasset mennesker med funksjonsnedsettelser. 
Standard sportsutstyr som kan fås i vanlig handel eller konkurranseutstyr dekkes ikke. 
Eksempler på typer hjelpemidler i langrenn og alpint er sit-ski og langrennskjelker. 

Det gis ikke stønad til konkurranseutstyr til aktive idrettsutøvere. Bakgrunnen til dette er at det ikke skal gis stønad til aktive idrettsutøvere som ofte vil ha behov for flere utgaver av samme utstyr. 

Aktivitetshjelpemiddelet blir lånt ut gjennom hjelpemiddelsentralen og er folketrygdens eiendom. Du skal levere dette tilbake når det ikke lengre er i bruk. 

Aktivitetshjelpemiddel for deg under 26 år
Er man under 26 år kan NAV Hjelpemiddelsentral gi stønad til komplett aktivitetshjelpemiddel uten egenandel dersom man ikke kan benytte seg av vanlig aktivitetsutstyr. 
Det kan også gis stønad til spesialtilpasning av eget ordinært utstyr der det er tilstrekkelig og hensiktsmessig. 
Det er et kriterie at man må ha varig nedsatt funksjonsevne (mer enn to år) og ikke kan bruke ordinært utstyr for å få innviglet stønad. 

Aktivitetshjelpemiddel for deg som er over 26 år
I 2014 ble AKT26 iverksatt, AKT26 er ordningen for aktivitetshjelpemidler til deg som er over 26 år. 
Forskjellen fra de som er under 26 år, er at det er en egenandel på 10%, inntil kroner 4000,- Det vil si at dersom du får innviglet søknaden din om stønad vil ikke summen overstige 4000 kroner. 

Det blir avsatt pr nå avsatt 55 millioner over statsbudsjettet pr år til aktivitetsmidler for de over 26 år. 
Dette høres kanskje mye ut, men dette beløpet dekker dessverre ikke behovet, i 2020 var denne tom allerede i mai. . 
Er potten tom innvigles ikke flere søknader.  Søker du når midlene er oppbrukt, vil du få avslag på søknaden. Du vil da måtte sende inn ny søknad neste år. 
Så for dere over 26 år er det viktig å ha gjort alle forbredelser for innsending av søknad i løpet av høsthalvåret slik at dere er klar til å sende sønaden så snart kalenderen viser januar. 

Hvordan søker jeg?
Ønsker du å søke aktivitetshjelpemiddel, enten det er til deg selv eller ditt barn er prosedyrene de samme. 
Ta kontakt med hjelpemiddelkontakten i din kommune, vanligvis kommunal ergoterapeut eller fysioterapeut. 
Vedkommende hjelper deg med å vurdere ditt eller ditt barns behov for aktivitetshjelpemiddel og utformer/sender søknad. 
Hjelpemiddelsentralen bistår i søknadsprosessen med veiledning og rådgivning for å finne riktig utstyr. 
I tilfeller hvor det er nødvendig og hensiktsmessig foretar Hjelpemiddelsentralen en utprøving av et eller flere hjelpemidler. 
Har du egen  ergo eller fysioterapeut vil de sannsynligvis også kunne veilede deg i denne prosessen.  

Hvilket utstyr passer for meg?
Hvilket utstyr som passer best beror på type og grad av funksjonshemning og hva bruksområdet for dette er.
Det er særdeles viktig at du bruker litt tid på å finne ut hvilket aktivitetshjelpemiddel som passer deg best, det finnes flere utgaver av samme type hjelpemiddel, og små detaljer kan være avgjørende for om dette vil bli vellykket eller ikke. 
NAV har inngått avtaler med leverandører på endel hjelpemidler, kommunens hjelpemiddelkontakt skal ha oversikt på hvilke produkter som er på avtale med NAV. Du finner også en oversikt på dette på hjelpemiddeldatabasen.no
Dersom et produkt som ikke er på avtale med NAV er det som egner seg best for deg, er det mulig å søke dispensasjon. Ergo- eller fyisoterapeut som hjelper deg med søknaden vil kunne hjelpe deg om å søke dispensasjon.

Er du usikker på hvilket type utstyr som passer best til deg og ønsker tips/råd fra oss - ta kontakt med oss så hjelper vi deg mer enn gjerne. Kontaktinformasjon finner du her

Prøv hjelpemiddelet før du sender søknaden
Det er uansett viktig å huske på at det er du som skal føle deg komfortabel med utstyret og at du får et utstyr som er egnet til ditt bruk. 
Vi anbefaler derfor at du bruker litt tid på å finne riktig utstyr, slik at du får utstyr som gir deg mestring og aktivitetsglede. Legg deg på minne at dette er utstyr du skal ha over lengre tid og da er det verdt å bruke litt tid på å finne hva som er best for deg. 
Test ut ulike typer utstyr der dette er mulig for å selv kjenne på eventuelle forskjeller. Det er stor forskjell på å bare "prøvesitte" utstyret og faktisk teste det i aktivitet.
Ikke alle hjelpemiddelfirma har alle typer utstyr, så ta gjerne kontakt med flere før du bestemmer deg.  Snakk gjerne med andre brukere og få deres erfaringer.

I linkene (blå bokser)  øverst på siden har vi samlet informasjon om ulikt utstyr som finnes på markedet i dag for henholdsvis alpint og langrenn og hvem som er leverandører på de ulike modellene.
Har du spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. Vi kan også sette deg i kontakt med andre brukere som har tilsvarende funksjonsnedsettelse for erfaringsutveksling. 

Skiforbundet har forskjellig typer aktivitetshjelpemidler tilgjengelig, så om du ønsker å teste ulikt utstyr kan dette være mulig på noen av våre breddesamlinger. Oversikt på breddesamlinger finner du i terminlista vår. 

Vi ønsker deg lykke til. 

Link til  video som illustrerer prossesen rundt anskaffelsen av aktivitetshjelpemiddel

Oversikt på ulike leverandører av aktivitetshjelpemidler;
Bardum AS

Handinor og Hjelpemiddelspesialisten
Sitski Norway
Skeno AS
Exero Technologies AS
Hjelpemiddeleksperten
Aktiv Hjelpemidler
Medema
Quality-Care AS

NIF-EPI03, 03