Hopp til innhold

Synshemmede

Med synshemning menes en så høy grad av synsnedsettelse at det har konsekvenser for personens utvikling og/eller daglig funksjon. Det finnes mange grader av synshemninger, alt fra lett svaksynt til helt blind.

Kommunikasjon med synshemmede, svaksynte og blinde

  • Ettersom disse utøverne ser dårlig er det ikke like lett å oppfatte at du snakker til vedkommende, så det å bruke navnet pLedsaging svaksyntå vedkommende du henvender deg til er viktig.
  • Ved første møte si også hvem du er når du snakker til synshemmede.
  • Disse ser begrenset/ser ikke bevegelser, så forklar godt og vær "billedlig" i språk.
  • Baning av bevegelser kan også være aktuelt

Blinde

Mye er mulig, man må se litt ann hvor tøff utøveren er på hvor store utfordringene er i begynnelsen. Begynn forsiktig og øk utfordringene etterhvert.
Viktig å skape trygge rammer, la utøveren bli kjent med området slik at man vet hvor ting er. Viktig med ledsager som følger utøveren hele tiden i aktiviteten. 

Det kan være lurt at både utøver og ledsager har vester som "forteller" andre at vedkommende er synshemmet.

Svaksynte

Kan mestre det meste, noen er mer tøffe enn andre, så her må man tilpasse ting til den enkelte. Det er noen ganger slik at de klarer seg såpass bra at vi rett og slett glemmer at de ser dårlig.

Det er uansett en stor fordel om den synshemmede utøveren har med seg egen ledsager. Dette vil lette organiseringen for treneren. 
Det er viktig å gjøre den synshemmede kjent i området, slik at vedkommende vet hvor ting er i forhold til hverandre.

aktivitetsbanken.no er det beskrevet hvordan øvelser kan tilrettelegges for ulike målgrupper - noen er også eksemplifisert med video. Det vil være individuelle forskjeller på utøvere med samme funksjonshemning så man må uansett prøve seg fram.

Øvelser i aktivitetsbanken kan settes sammen til hele økter som du kan lagre og hente frem seinere.

Bruk gjerne litt tid på aktivitetsbanken.no, her finner du flere gode eksempleøkter, med et bredt øvelsesutvalg vist både som bilder og video.

Vi anbefaler å se på videoen "ledsaging langrenn synshemmede", her kan du se ledsaging i langrenn  i praksis og grunnleggende begreper på ulike nivå 

nif-epi04, 04