Hopp til innhold

Utviklingstiltak

Kriterier for søknader om midler til utviklingstiltak Østfold Skikrets.

Formål
Østfold Skikrets ønsker å stimulere til økt rekruttering til skiidretten i Østfold. 

Hvem kan søke?
Klubber, team og fagkomiteer som tilhører Østfold Skikrets.

Hva kan det søkes om?
Det kan søkes om inntil 50% av kostnadene.
Det kan søkes for inntil kr. 10 000.- pr. søknad.

Det kan søkes om midler til følgende tiltak:

  • lederkurs og trenerkurs (det må oppfordres til at de som tar kurs bidrar i klubb og/eller krets)
  • treningssamarbeid på tvers av klubber
    • trenings- og konkurransetilbud som er spesielt attraktive for barn og ungdom.
    • temakvelder
    • rekrutteringstiltak

Søknadsprosedyre
Søknaden må beskrive tiltaket og formålet med dette. Den må angi når tiltaket skal gjennomføres og hvilke organisasjonsledd som søker. Det må foreligge et omtrentlig budsjett for gjennomføringen.

Det forventes at det skrives en rapport på ½-1 side som beskriver gjennomføringen og resultatet som har blitt oppnådd.

Det kan søkes året rundt. Søknader håndteres fortløpende og midler tildeles så fort disse er ferdig behandlet.

NIF-EPI03, 03
NTB