Hopp til innhold

Arrangere skirenn?

Det er fullt tillatt å arrangere skirenn

Østfold Skikrets ønsker at aktiviteten holdes oppe innenfor de regler og retningslinjer som nå kom.
Vår utendørs aktivitet inkludert avholdelse avskirenn, kan gjennomføres nesten som normalt.

For våre krets- og landsrenn er det er kun en begrensning i de nasjonale reglene som krever tilpasning for å kunne arrangere skirenn; det kan maksimalt være 100 utøvere tilstede om gangen på hvert arrangement. Arrangørstab og utøvers støtteapparat teller ikke inn dette antallet. Deler man dagen opp i flere arrangementer, kan man dermed gjennomføre en dag med rimelig mange utøvere.
Avholde alt ute, splitt i flere arrangementer med full kontroll på tilstedeværelse og god pause imellom, enkel smittevernplan, godkjenning av lokal kommuneoverlege, er stikkordene for å kunne arrangere skirenn nå. All erfaring sier også at våre utendørs arrangementer er veldig "smittesikre". Se også NSF koronaveileder for ytterligere detaljer.

Det blir noe ekstra arbeid for arrangør, men skirennene ser vi på som en viktig motivasjonsfaktor for utøvere i alle aldre. Like viktig er jo også den lokale aktiviteten med trening og renn i hver enkelt klubb.

Vi håper aktuelle klubber tenner på budskapet! Ta kontakt med Per Weng, 93066951/  weng@online.no

Med ønske om en riktig god og aktiv jul og et 2022 med mange og bra opplevelser med ski på beina!

NIF-EPI02, 02
NTB