Hopp til innhold

Innkalling til vårmøte i ØSK Hopp

Hoppkomiteén inviterer hoppklubber, ledere, trenere, foreldre, frivillige og andre interesserte til vårmøtet 2021. Møtet avholdes på teams, torsdag 20.05.2021 kl: 18:00.

Bli med på datamaskinen eller mobilappen
Klikk her for å bli med på møtet

Agenda:
- Info fra NSF v/Tore Øvregård
- Presentasjon ny komite
- Sesongevaluering 2020/2021
- Aktiviteter sommer/høst 2021
- Status anlegg
- Regionsanlegg
- Trenersituasjon ØSK Hopp
- Eventuelt

Vel møtt!
Med hilsen fra Hoppkomiteén ØSK

NIF-EPI03, 03
NTB