Hopp til innhold

Tekniske tegninger

Du vil finne standardløsninger for de fleste aktuelle anleggselementene i skileikanlegget. De er først og fremst beregnet på planlegging og bygging av permanente anlegg, men kan også være nyttige til snøoppbygde anleggselementer. Til hver enkelt elementstype blir de tekniske dataene beskrevet; For eksempel høydeforskjell, lengde, bredde og helningsgrad. Det gis ulike råd for de som skal planlegge anlegget under “praktiske råd for planlegger”. Der det er hensiktsmessig, er det også laget “praktiske råd for tilrettelegger”. Dette er råd til de som skal tilrettelegge for aktivitet i anlegget.

Under vil du finne linker til ulike anleggselementer i pdf, øvrige beskrivelser ligger under menyene hvor de ulike skileikanleggene er beskrevet.

Hoppbakker:

 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k12-5 k15 k17-5 k20 sprett

Kuler og staup:

 kuler3 kuler

Orgeltramp:

 orgel3 orgel

NIF-EPI03, 03