Hopp til innhold

Orgeltramp

Orgeltramp er et element som setter store krav til utøveren. Orgeltramp kan med fordel kombineres med kuler og staup ved at de legges helt inntil hverandre. Orgeltramp er også en fin aktivitet på flatmark. Orgeltramp i lett helende terreng egner seg både å gå opp og kjøre ned.

 

Praktiske råd for planlegger:

Det kan pga. at kulene er relativt små være vanskelig å lage dem ferdig i terrenget. For de største kulene kan dette være mulig dersom underlaget er av jord eller leire. Det finnes også løse plastikk elementer for orgeltramp. Uansett hvilken metode som brukes for å lage kuler, jord, snø eller løse elementer må underlaget være jevnt.

 

Praktiske råd for tilrettelegger:

Problemet med orgeltrampen er at innerkantene har lett for å bli nedtråkket. Ved at kulene overlapper hverandre inn i staupområdet med ca. 15 cm, kan dette til en viss grad forhindres. Vi har god erfaring med at snø legges opp (gjerne med løypemaskin), og at en graver orgeltrampen ned i snøen. På denne måten vil problemet med løse sidekanter bli mindre og orgeltrampen tåler mer bruk. Vedlikeholdet blir også enklere.

 

La snøen få sette seg godt før kantene skjæres til og justeres. Reparerer eventuelle skader eller uheldig spordannelser etter dagens bruk, slik at det får fryse til over natten. Det finnes på markedet ferdige kuler for bruk til orgeltramp.

 

nif-epi04, 04