Hopp til innhold

Om skileik

Utbredelsen av skileikanlegg kan være en måte å ta vare på de norske skitradisjonene.

Utgangspunktet til Norges Skiforbund (NSF) er at skileik er det beste grunnlaget for all læring på ski. NSF har satset mye på dette fordi vi ønsker: - å få flest mulig barn og unge til å være fysisk aktive om vinteren - økt rekruttering til skiidretten - flere og bedre konkurranseskiløpere.

nr_1220x170

Hva er skileik?

Skileik er spontan samhandling mellom barn på ski i et miljø som utfordrer grunnleggende bevegelser (grovmotorikken).

Særtrekk ved skileik:

 • Skileik er effektiv læring.
 • I skileik skjer læringen i et spennende og utfordrende bevegelseseldorado, som stimulerer til gjentatte forsøk. Slike gjentagelser er det som mer enn tusen ord bedrer balansegrunnlaget og derigjennom ferdigheten.
 • Terrenget overtar lærerens rolle.
 • Spenningen er selve drivkraften i all barneleik og læring.
 • I skileik finner barna utfordringer som ligger akkurat på grensen av hva de tør. Barn skal selv velge hva de har lyst til å gjøre og hvor vanskelig det skal være, ingen presser dem.

Hva er et skileikanlegg?

 • Et skileikanlegg er et bevegelsesmiljø for allsidig, utfordrende og spennende leik på ski sammen med andre.
 • Krav til anlegget går både i bredde (ulike aktiviteter) og i dybde (ulike vanskelighetsgrader i aktivitetene).

Noen stikkord om innholdet i et skileikanlegg:

 • Tilrettelagt for flest mulige situasjoner innenfor hopp, renn, sving og gang, og med størst mulig variasjon og dybde innenfor et begrenset område.
 • Tilrettelagt aktivitet slik at det alltid skal være noe barn mestrer, noe de tør – samt noe å strekke seg etter, noe de ennå ikke tør.
 • Tilrettelagt for variasjon i fart og rytme
 • Tilrettelagt på en slik måte at det kan forandres i anlegget med enkle tiltak
 • Tilrettelagt for at barn kan bruke spader, river og annet redskap.

I boka skileik av Asbjørn Flemmen, er tankene bak skileik og skileikanlegg beskrevet langt grundigere.

Skileikanlegg faller i de aller fleste tilfeller inn under betegnelsen “Nærmiljøanlegg” i kulturdepartementets definisjon av ulike typer idrettsanlegg. Det er mulighet til å søke spillemidler til slike anlegg.

NIF-EPI01, 01