Hopp til innhold

Kuler og staup

Kuler og staup er et gammelt element i lek og opplæring på ski. Kuler og staup kan lages i en rekke ulike dimensjoner, varierende ut i fra helningsgrad på underlaget, høydeforskjellen mellom kul og staup og avstand i fra kul til kul.

Praktiske råd for planlegger:


Uansett størrelse på kulene så skal det være jevne overganger mellom kulene. Det skal være opp og ned buer som går over i hverandre.

nif-epi04, 04