Hopp til innhold

Prosessen

Her vil vi beskrive de forskjellige fasene i prosessen frem til et ferdig skileikanlegg er beskrevet.

Det viser seg at det ikke bare er anleggenes form og størrelse som er avgjørende for om de blir brukt etter intensjonen. Det som er viktigst er brukernes forhold til anlegget. Dvs. at det gjennom etableringsfasen må opparbeids et “eierforhold” til skileikanlegget. Dette gjøres ved å trekke inn de aktuelle brukerne allerede i planleggingsfasen og ikke minst i forbindelse med dugnadsarbeid på anlegget. Dette vil også være med på å sikre at anlegget vil bli godt tatt vare på av brukerne. Dersom skileikanlegget skal etableres i tilknytning til en skole kan det være mulig å organisere arbeidet som et prosjekt etter ”Læreplan av 1997”.

Eksempel på en skjematisk tidsplan for planlegging og bygging av skileikanlegg. Ut i fra lokale forhold må det lages en mer detaljert plan med datoer.

 

Tabellen overfor viser veldig grovt gangen i prosessen.

nif-epi04, 04