Hopp til innhold

Lys

Lys i skileikanlegget er nødvendig for at vi effektivt skal kunne utnytte områdene i den mørke årstiden og om kveldene. Sett fra et sikkerhetsmessig synspunkt er det også viktig med et godt lys.

Når et lysanlegg skal dimensjoneres må vi ta hensyn til bakkens mulighet til å reflektere lys. Snøen gir god refleks. Barmark reflekterer langt dårligere og må belyses opp til 8 – 10 ganger mer for at øyet skal oppfatte det samme lyset. Dette må vi ta hensyn til dersom anlegget også skal brukes på ikke snølagt bakke.

50 lux er å anbefale som minstemål for belysningsstyrken i skileikanlegg som kun skal brukes på vinteren. Dersom anlegget også skal benyttes om kvelden på barmark må belysningsstyrken vurderes særskilt.

Lys med god fargegjengivelse er å foretrekke, men er ingen betingelse. Her er det viktig å være klar over at lamper med dårlig fargegjengivelse kan være svært økonomiske i drift. Lyset må være jevnt så det ikke skaper skygger. Blending må ikke forekomme.

Dessverre er det nødvendig å være forbredt på at armaturen kan bli utsatt for hærverk. Derfor er det viktig å passe på at beskyttelsesglasset foran pæra er solid og f.eks. tåler steinkasting og luftgeværkuler.

Det er to måter og tenne å slukke et lysanlegg på: Manuell bryter er enklest og billigst i anskaffelse, men krever at noen passer på at bryteren blir skrudd av og på ved bruk. Urbryter og fotoceller er dyrere, men gjør at det ikke er nødvendig “passe” på lyset hele tiden. Periodisk ettersyn må påregnes på et automatisk system.

For å skape et trivelig og miljømessig pent skileikanlegg er det viktig å ikke overdimensjonere lysanlegget. Kraftige og høye stolper med store armaturkonsentrasjoner i tillegg til luftstrekk, er svært skjemmende. Derfor er kabler lagt i bakken og mastetype og armaturtype tilpasset omgivelsene viktig. En parkmessig belysning er å foretrekke. For å få til dette er lave galvaniserte stålstolper å foretrekke. Disse kan males i den fargen som ønskes.

Planlegging av lysanlegg må skje i samråd med fagfolk. Ulike alternativer sett i forhold til ønsket virkning og pris må vurderes nøye.

 Tekniske krav:

  • Lysanlegg skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter
  • Alt materiell skal være av solid og godkjent type
  • Installasjon skal utføres av autorisert installatør.

Ta kontakt med elektronisk konsulent eller lokale E-verk for informasjon om forskrifter og type materiell.

Det er vanligvis lite vedlikehold på et lysanlegg. Det er på lampesiden at vedlikeholdsbehovet melder seg først. Moderne lamper har lang levetid, men de vil tape seg over tid. Alle lamper bør derfor skiftes ut samtidig etter råd fra leverandøren.

Beskyttelsesglasset må holdes rent for støv og skitt for ikke å redusere lux- verdiene.

NIF-EPI01, 01