Hopp til innhold

Kontakt med grunneier

Før det brukes mer tid og resurser må det tas kontakt med grunneier, enten det er kommunen eller private. Det må foreligge et prinsipielt “ja” fra grunneier før det er noen hensikt å gå videre i planleggingen. Kommunens tekniske avdeling/etat har oversikt over hvem som er grunneiere i hele kommunen. Dette er offentlig informasjon. Det er svært viktig at grunneier blir personlig informert om ønske om å etablere skileikanlegg på hans grunn av initiativtakerne. Slik at dette ikke når grunneier via rykter eller et avisoppslag.

Nedenfor er det satt opp en liste over det viktigste innholdet i en avtale med grunneier:

  • mellom hvem avtalen gjelder
  • hva avtalen omfatter (komme klart frem hvilket område det gjelder)
  • hvilke rettigheter partene har
  • når og på hvilken måte endringer i avtalevilkårene kan skje
  • leiepris og eventuell justering av dennes (vilkår-indeks)
  • avtaleperiodens lengde og eventuelt adgang til forlengelse
  • tidspunkt for ikrafttredelse
  • rettigheter og plikter for partene ved eventuelt opphør
  • behandling av tvister
nif-epi04, 04