Hopp til innhold

Ide

Så snart det oppstår en ide om å etablere et skileikanlegg, må dette forankres i en ansvarlig ledelse i forelderutvalget, idrettslaget, skigruppa, barneidrettsgruppa, borettslaget, barnehagen, skolen, kommunen osv. Dette slik at det kan tas en beslutning om å gå videre med ideen. Svært ofte kan det være hensiktsmessig å samarbeide om å bygge og drive et skileikanlegg. Samarbeidspartnere kan være to eller flere av de som er nevnt overfor. Ved et samarbeidsprosjekt kan en part være ansvarlig og det lages avtaler med de øvrige samarbeidsparter. Det kan i noen tilfeller være hensiktsmessig å danne en sameieavtale, der sameiet står som ansvarlig for anlegget. Uansett hvilken organisasjonsform som velges innebærer det et økonomisk ansvar og ansvar i forhold til sikkerhetskrav, kommunale vedtekter osv.

nif-epi04, 04