Hopp til innhold

Grunnarbeid

Et godt barmarksarbeid, dvs. et godt underlag bidrar til å forlenge skisesongen, forenkler prepareringen, reduserer ulykkesrisikoen og ikke minst anlegget vil se pent ut også på sommeren.

Hugst og rydding påvirker vegetasjonsforholdene og faren for erosjon øker. Vegetasjonen påvirker også vind- og snøforholdene og ikke minst det estetiske inntrykket. Derfor er det bestandig viktig å vurdere hvor mye skog det er nødvendig å ta ut. Kantene er mest sårbare med tanke på rotvelt. Hvis mulig kuttes stubbene helt ned til grunnen, og røttene beholdes som en effektiv jordarmering. Dersom terrenget må bearbeides må stubber og røtter på lik linje med  hugstavfall brennes, fjernes, eller graves ned og dekkes med løsmasser. Stein og stubber må ikke legges i ytterkanten av anlegget.

Det er vanlig at terrengoverflaten er ujevn med stubber og stein. Den må derfor ryddes og bearbeides maskinelt. Arbeidene bør utføres i den tørre perioden mai – august.

Det er svært viktig å drenere bakken. Overflategrøfter bør være 0,50 m brede og 0,20 m dype. De legges i fiskebeinsmønster med avstand ca. 15 m mellom hver og avledning til sidene. Sidevannet må samles opp og føres bort i fra bakken slik at erosjon unngås. De lokale forhold bestemmer.

Tilsåing med gras er viktig. Grasdekket bakke bidrar til at skileikanlegget glir inn i det naturområdet det er en del av. Gras hindrer erosjon, og snøen legger seg tidligere på grasdekket bakke enn på åpen jord. Søk råd hos de stedlige landbruksmyndigheter.

nif-epi04, 04