Hopp til innhold

Drift av skileikanlegget

Det sies ofte at det er enkelt å bygge i forhold til det å drive et idrettsanlegg og det meste er greit når anlegget enda har nyhetens interesse. Derfor er det viktig allerede i planfasen å lage et godt opplegg for drift og vedlikehold.

Dersom skileikanlegget er en del av et større område som er tilrettelagt for aktivitet, vil det kunne være hensiktsmessig å legge driften inn som en del av driftsrutinene for resten av anlegget. Dette gjelder spesielt den delen av preparering og vedlikehold som kan gjøres med tyngre utstyr (tråkkemaskin, større gressklippere etc).  Det er viktig at anlegget er godt tilrettelagt for bruk av tråkkemaskin slik at det er lett og raskt å preparere. I tillegg til grovpreparering av anlegget, vil det om vinteren være nødvendig med daglig preparering og vedlikehold av elementene i anlegget. Til denne prepareringen er det viktig å få til rutiner som ansvarliggjør brukerne av skileikanlegget.

En driftsplan bør inneholde:

  • Hvem har hovedansvaret for driften av anlegget.
  • En detaljert oversikt over hvem som har ansvar for de ulike tipsperioder. Om sommeren når det er vesentlig mindre å gjøre, bør det settes opp en månedsplan, mens om vinteren bør det deles inn i en uke om gangen.
  • En oversikt over hva som skal gjøres med tyngre maskinelt utstyr og hva som kan gjøres med lettere håndredskap.
  • En oversikt over prepareringsutstyr som er tilgjengelig.
  • Egne planer ved større arrangement.
  • Enkelt driftsbudsjett.

I ett skileikanlegg blir det ofte litt trangt. Da er det viktig at anlegget er planlagt slik at det er mulig å komme til med det prepareringsutstyret som er tenkt brukt. Det kan være tråkkemaskin eller snøscooter.  Kulebakke på under 4m kan ikke maskinprepareres! Erfaringsvis bør en ikke lage permanente kulebakker mindre enn ca 10 - 12 meter mellom kuletoppene dersom tråkkemaskin skal brukes hensiktsmessig. Det finnes mange eksempler på at det er anlegg som er bygget i for bratt terreng og at elementene er for små til maskinpreparering. Det resulterer i lite bruk av anlegget! 

Ikke glem at anleggene også må vedlikeholdes om sommeren.

nif-epi04, 04