Hopp til innhold

Arbeidsgruppe

Sett ned en gruppe av personer som skal jobbe videre med ideen. I denne gruppen bør det være representanter fra alle eventuelle samarbeidspartnere.

Gruppen bør bestå av:

  • personer fra ledelsen i den/de aktuelle organisasjonene
  • eventuelle fagpersoner
  • god representasjon fra brukerne dvs. barn og ungdom

Fordel de oppgavene som må gjøres mellom personene i gruppen. Det er viktig at de yngste i gruppa blir tildelt viktige oppgaver.

Eksempel på hvilke typer oppgaver som må fordeles:

  • Kontakt med grunneier
  • Økonomi, inkludert gaver og rabatter fra entreprenører.
  • Kontakt med kommunen
  • Planlegging av området
  • Byggeledelse

En person kan selvsagt ha flere oppgaver. Det må være jevnlige møter i gruppen. Alle må rapportere om fremdrift innenfor eget ansvarsområde på hvert møte. Dersom det ikke er noen med faglige kompetansen på skileikanlegg i gruppen, vil det være nødvendig å ta kontakt med en eller flere resurspersoner på skileikanlegg. Ressurspersonen bør være med på utvelgelse av område, samt gi veiledning under planleggingen av anlegget

nif-epi04, 04