Hopp til innhold

Anleggsfase

Når selve bygging av anlegget starter bør det meste være planlagt. Det er svært viktig at en person er ansvarlig for byggingen. Gjerne noen med kompetanse på anlegg. I forkant av at anleggsarbeidet starter må det gjøres en avklaring på hvor mye av arbeidet som skal gjøres på dugnad og hvor mye som skal gjøres av entreprenører. Fordeling av dette må samsvare med kostnads og finansieringsplan. 

På et skileikanlegg vil det være mye arbeid som kan gjøres på dugnad. Organiseringen av dette arbeidet er viktig. Dugnasarbeidet må bekjentgjøres godt. Og når folk møter opp må det være klart hva hver enkelt skal gjøre. Det er viktig å gjøre dugnadene trivelige, slik folk har det bra og kommer igjen på dugnad og når anlegget skal tas i bruk.

NIF-EPI02, 02