Hopp til innhold

Basisanlegg

Basisanlegg skaper bevegelsesglede, og som navnet tilsier, gode basisferdigheter.

Et basisanlegg er som en park med mange ulike elementer som utfordrer balanse, fart og teknikk. Erik Aas Andersen i Norges Skiforbund forklarer:

"Pedagogikken er bygd på at terrenget underviser. Det betyr at vi tilrettelegger og at utøverne utfordrer seg selv i terrenget som er bygget. Og i det ligger det mye læring".

"En lærer av hverandre på tvers av alder, kjønn og ferdighetsnivå. Derfor er anlegg som eksempelvis "basisanlegg og skileikanlegg" fine intime arenaer for utvikling av skiteknikk og for å skape varig interesse for skiaktivitet".

"I organisert trening vil også en trener kunne styre ønsket teknisk utvikling med å utfordre utøverne i terrenget som er laget. Skape fart og flyt ved å utnytte og lese terreng er sentralt for alle skigrener uavhengig av alder og nivå".

"Man skal heller ikke undervurdere betydningen av kvaliteten på tilretteleggingen og god merking. At anlegget ser innbydende ut virker gjerne som en "attraktor". I tillegg vil anlegget fungere bedre for brukerne"

Se flere filmer fra basisanlegg nedenfor.

nif-epi04, 04