Hopp til innhold

KVAL. BESTEMMMELSER FOR AL OG HL FOR ØSTFOLD SKIKRETS

Alpinkomiteen er ansvarlig for Landsfinalen og Hovedlandsfinalen. Finalene er åpne arrangementer hvor alle i utgangspunktet kan melde seg på, med de forutsetninger som er nevnt under.

1. Kun terminfestede renn i kretsen (åpne klubb renn som er avtalt), 2 x SL og 2 X SSL, teller som kvalifisering for puljeinndeling i finalene. Når det gjelder SG kan en åpne for en enkelt vurdering basert på resultat i SSL, eller at det er enighet i klasse U 14 eller U 16 deltagelse i et felles SG renn. De som har meldt seg inn må være enige.

 1. Kvalifiseringsrenn skal søkes lagt utenom helger med internasjonale renn som f.eks POKA Loka, WHISTLER og NSF samlinger.
  Om det ikke lar seg gjøre gis det 12 poeng ved deltagelse i internasjonale barnerenn uttatt av NSF.

2. Utøvere bør delta på minimum 4 kvalik renn for å kunne delta på HL/LF, for øvrig henvises det til NSF sine anbefalinger når det gjelder HL.

3. Det skal arrangeres 4 kvalifiseringsrenn

 1. Slalåmrenn Klubbrenn VS alpin 12.februar, Slalåmrenn KM 1.mars. (Middagsåsen)
 2. Storslåmrenn klubbrenn SIL alpin 6. februar KM 29. februar. (Kjerringåsen)
  Sil alpin og Kjerringåsen er reservearena for Slalåm renn 12. februar og 1. mars.

4. Utøver/foresatte skal melde fra til AK før rennsesongen starter om det er ønske om deltagelse på Landsfinalene, dette for at AK/klubb eventuelt på forhånd kan fordele økonomisk støtte så dette er kjent. Utøver/foresatt bekrefter samtidig at utstyr som skal brukes er i hht. reglement, og at man har gjort seg kjent med lover og regler som gjelder.

5. Puljefordeling beregnes ut som følger.

 1. For SL, SSL og SG gjelder følgende.
 2. De to beste renne i hver gren teller inn i poengberegningen.
 3. Poeng gis som følger (1pl-15p, 2pl-12p, 3pl-10p, 4pl-8p, 5pl-7p, 6pl-6p, 7pl-5p, osv)
  DNF, og DNS med gyldig forfall gis 2 poeng.
 4. Ved poenglikhet vil totaltid i alle omganger gjelde i aktuell gren.


Hovedlandsrenn fart:
6. Deltagelse på Fartssamlinger og fortrinnsvis fartsrenn legges til grunn. AK vurderer puljeplassering hvis tellende renn ikke kan dokumenteres / eller er gjennomført. Men deltagelse på fartssamlinger må være gjennomført.

7. Ved gyldig forfall, legeattest, kan AK på grunnlag av vurdering rangere løper inn på forhåndstildelte puljer.

8. Tilbakemelding, pr e-post, om deltagelse på Alpine Landsfinaler gis til Alpinkomiteen innen første kvalikrenn i kretsen avvikles.

9. Puljeinndeling og rangering er ikke offisielle før den er lagt ut på Østfold skikrets sin hjemmeside.

Alpin Komiteen Østfold

NIF-EPI01, 01
VM snøsport