Hopp til innhold

Tips!(4)

  • Om dagens aktivitetstilbud har for høy inngangsterskel bør det vurderes om et eget rekrutteringstilbud bør opprettes.
  • I kommunikasjonen er det helt avgjørende å benytte riktige kanaler i forhold til målgruppen.

  • For å kommunisere mest mulig relevant informasjon må målgruppen defineres.
  • For at målgruppen skal finne informasjonen interessant må aktivitetstilbudet være attraktivt og spennende for både barn og foreldre.
NIF-EPI02, 02