Hopp til innhold

Tips!(5)

  • Knytt rekrutteringsarbeidet til klubbens verdier
  • Sørg for at hele klubben har det samme motivet for å rekruttere flere medlemmer

  • Uten en felles forståelse for hvorfor vi skal rekruttere flere medlemmer i egen klubb er det vanskelig å samles om en felles retning i rekrutteringsarbeidet.
NIF-EPI02, 02