Hopp til innhold

Startkontigent og Deltakeravgift

Startkontingent og deltakeravgift vedtas av Skistyret på Skitinget annethvert år og satsene gjelder alle terminfestede renn.

Deltakeravgift er en avgift til skikretsen og kreves inn av rennarrangøren. Den inngår som en del av startkontingenten. Arrangøren betaler all innbetalt deltakeravgift videre til skikretsen, uansett om de påmeldte løpere stiller til start eller ikke.

Vanlige renn:
Deltakeravgift på kr. 25,- er inkludert i maksimalsatsene for startkontingenter.
Turrenn:
Trim og familieklassen: Deltakeravgift på kr. 25,- (for familieklassen kr. 25,- pr. familie) er inkludert i den angitte startkontingent. Turrennklassene og bedriftsklasser: Deltakeravgift på kr. 35,- er inkludert i den angitte startkontingent.

Info om Startkontingent og Deltakeravgift

NIF-EPI01, 01