Hopp til innhold

Ski for barn i Oslo

Oslo har mange tilbud for at barn skal kunne drive skiidrett. Det arrangeres mengder med skiskoler i klubbene og også hos komersielle aktører.

På siden Barn og Skiidrett finnes det meste man trenger å vite om barn og ski. Hvis barnet skal starte å gå på ski utover det de driver egenorganisert, sammen med familie og på skolen så anbefaler vi at man tar kontakt med klubb i nærmiljøet. Klubbene i Oslo ligger under hver enkelt gren.

Barne som er medlem av et idrettslag er forsikret på trening og kunkurranse gjennom Norges idrettsforbund. Konkurransekativiet for barn regulere gjennom barneidrettsbestemmelsene.

Oslo skikrets minner om;

Resultatlister for 10 år og yngre skal ikke distribueres på internett, selv dersom det er ikke-rangerte resultatlister. Bestemmelsen sier: «Det skal heller ikke legges ut på nettsiden eller sendes til avisen.».
Det er OK at man slår opp lister med tidene (ikke rangert) på Stadion, men det skal ikke distibueres til noen.

Resultatlister for 11 og 12 år kan distibueres. Det står i bestemmelsen "Fra det året barnet fyller 11 år kan det benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser, dersom dette er formålstjenlig."
Man bør gjøre en vurdering om det er "nødvendig " å rangere listene for denne aldersgruppen. Oslo skikrets styre ønsker at klubbene unngår rangering.

NIF-EPI02, 02
NTB