Hopp til innhold

Lagskontingent

Alle klubber som er registrert i Norges Skiforbund/Oslo Skikrets må betale lagskontingent. Den er en avgift som går direkte til kretsen og er med å finansiere driften av kretsen. Minste satsen er kr 3100,- pr år. Denne blir krevd inn på høsten hvert år - med tanke på neste sesong. Har du spørsmål, så ta kontakt med Administrasjonen.

Satser for Lagskontingent vedtatt på tinget 2017

 Lagskontingenten er ment å dekke deler av utgiftene med driften av skikretsens administrasjon. Alle klubber som ønsker å være medlem av Norges Skiforbund/Oslo skirkets må betale denne kontingenten. Faktureres på høsten før hver sesong.

 

Med antall medlemmer, menes medlemmer tom 19 år - det er ingen avgift for medlemmer fom. 20 år . Dette baseres på Idrettsregistreringen som foretas i januar hvert år.

 Minimum pr klubb –     kr 3100,-

For medlemmer fra 125 – 400 medlemmer                  kr 25,- pr medlem

Deretter for medlemmer mellom 401 – 900 medlemmer kr 18,- pr medlem

Deretter for medlemmer fra 901                               kr 16,- pr medlem

(max 20.000,- pr klubb)

 

 

nif-epi04, 04
NTB scanpix