Hopp til innhold

Lagskontingent

Alle klubber som er registrert i Norges Skiforbund/Oslo Skikrets må betale lagskontingent. Den er en avgift som går direkte til kretsen og er med å finansiere driften av kretsen. Minste satsen er kr 4000,- pr år. Denne blir krevd inn på høsten hvert år - med tanke på neste sesong. Har du spørsmål, så ta kontakt med Administrasjonen.

Satser for Lagskontingent vedtatt på tinget 2023

Lagskontingenten er ment å dekke deler av utgiftene med driften av skikretsens administrasjon/. Alle klubber som ønsker å være medlem av Norges Skiforbund/Oslo skikrets må betale denne kontingenten. Faktureres på høsten før hver sesong.

Med antall medlemmer, menes aktive medlemmer tom 19 år. Det er ingen avgift for medlemmer fom. 20 år som registreres som aktive i klubben. Bergningen baseres på Idrettsregistreringen/samordnet rapportering som foretas i april hvert år.

Minimum pr klubb                                                        kr 4000,-

For medlemmer fra 134 – 500 medlemmer             kr 30,- pr medlem

Deretter for medlemmer fra 501                                kr 22,- pr medlem

(max 25.000,- pr klubb)

NIF-EPI02, 02