Hopp til innhold

Lagskontingent

Alle klubber som er registrert i Norges Skiforbund/Oslo Skikrets må betale lagskontingent. Den er en avgift som går direkte til kretsen og er med å finansiere driften av kretsen. Minste satsen er kr 3100,- pr år. Denne blir krevd inn på høsten hvert år - med tanke på neste sesong. Har du spørsmål, så ta kontakt med Administrasjonen.

Satser for Lagskontingent vedtatt på tinget 2017

Lagskontingenten er ment å dekke deler av utgiftene med driften av skikretsens administrasjon. Alle klubber som ønsker å være medlem av Norges Skiforbund/Oslo skikrets må betale denne kontingenten. Faktureres på høsten før hver sesong.

Med antall medlemmer, menes aktive medlemmer tom 19 år. Det er ingen avgift for medlemmer fom. 20 år som registreres som aktive i klubben. Bergningen baseres på Idrettsregistreringen/samordnet rapportering som foretas i april hvert år.

Minimum pr klubb –     kr 3100,-

For medlemmer fra 125 – 400 medlemmer                  kr 25,- pr medlem

Deretter for medlemmer mellom 401 – 900 medlemmer kr 18,- pr medlem

Deretter for medlemmer fra 901                               kr 16,- pr medlem

(max 20.000,- pr klubb)

NIF-EPI01, 01
Lars O. Berge