Hopp til innhold

Skiklubbutvikling

Oslo skikrets skal være til for klubbene. Vi har siden 2017 satt et økt fokus på klubbutvikling og å komme på besøk til klubbene. Vi kan bidra på ulike områder og sammen med Oslo Idrettskrets skal vi kunne bistå de aktuelle behov.

Kontaktperson Oslo Skikrets:
Tove Andersen
Mail: tove.andersen@skiforbundet.no
Mob: 92030632

 

I perioden 2018 til oktober 2021 har vi besøkt følgende 11 klubber:

Høybråten og Stovener alpin, Lillomarka langrenn, Heming alpin, Heming langrenn, Kollenhopp, Årvoll IL , Try alpin, Koll langrenn, Vestre Aker langrenn, Ullr Freeski, Kjelsås langrenn.

Ta kontakt med oss om dere vil ha besøk , selv om dere ikke har hørt noe fra oss. Vi sender ut forespørsler til ca 10 klubber om gangen. 

Gjennom et besøk vil dere få: 

- direkte kontakt med Skikretsen gjennom en av våre veiledere 

- mer klarhet i klubbens situasjon og hva dere selv mener er lagets viktigste utfordringer og satt opp noen tiltak

- oversikt på hva Skikretsen kan bistå dere med

- se på behov for oppfølging videre

Målet med besøket

Å få øye på ting som kan bidra til å realisere mer av klubbens potensiale. Det bør settes av 30-60 minutter til besøket som kan gjøres i forbindelse med et styremøte eller en annen anledning der styret og andre tillitsvalgte i klubben er samlet. Dere som har flere skigrener, dere bestemmer om vi skal møte alle grenene eller bare en av gangen.

Etter besøket kan det være ønske om videre oppfølging ved å sette opp et startmøte hvor en jobber konkret med tiltak, eller det kan være det settes opp kurs, eller Temakveld for klubben, eller klubben kan ønske å gjøre en lenger utviklingsprosess over 3-4 kvelder.

NIF-EPI02, 02