Hopp til innhold

Beredskapsplan

Beredskapsplan/Kriseplan for alle arrangementer og aktiviteter i regi av Oslo Skikrets.

Beredskapsplan Oslo Skikrets - Beredskapsplan 05/18 PDF  Gjelder alle klubber og underliggende ledd

Alle ledere som er på samlinger/trening med utøver under 18 år og funksjonshemmede skal ha Politiattest.

Oppfølging Seksuell Trakasering: Informasjonsskriv, Veileder, vedlegg

Veileder for Habilitet

nif-epi04, 04
NTB