Hopp til innhold

Beredskapsplan

Beredskapsplan/Kriseplan for alle arrangementer og aktiviteter for Oslo Skikrets.

Beredskapsplan Oslo Skikrets - Beredskapsplan 03/16 PDF  Gjelder alle klubber og underliggende ledd

 Oppfølging Seksuell Trakasering: Informasjonsskriv, Veileder, vedlegg

Veileder for Habilitet

nif-epi04, 04
NTB scanpix