Hopp til innhold

Vårmøte Langrenn 2024

Tirsdag 28 mai ble det avholdt vårmøte mellom langrennskomiteen og klubbene i Oslo skikrets.

Møtet ble innledet med hedring av utøvere i klassene 15-16 år og junior som har klart å komme på pallen i HL, Kong Haralds Ungdomsstafett, NM, Norges Cup, Nordisk landskamp eller Junior VM. Gratulerer til dere – vi er dypt imponerte! Det er mange som hevder seg godt fra Oslo skikrets, og vi har stor bredde i deltakelsen også ut over de som ikke utmerket seg for hedring. Som det fremgår av årsrapporten er det svært mange deltakere i de ulike klassene som deltar nasjonalt, også på seniorsiden – og det er gledelig! Utøverne som møtte til hedring fikk med seg en diplom med oversikt over resultatene, en glass-plakett – og en vennlig oppfordring om å fortsatt huske å motivere alle andre utøvere som vi ønsker med videre så lenge som mulig.

Det var god deltakelse fra klubbene, men litt færre enn normalt. Under møtet gjennomgikk vi og evaluerte sesongen og terminlisten. Som alltid er det litt ulike syn på antall renn i cup og fordeling på helge- og ukedager. Langrennskomiteen fikk nyttige innspill bla. om resultatformidling og kommunikasjonskanaler for cupene, ønsker om flere fellessamlinger for 15-15 års gruppen, og det var stort engasjement og gode diskusjoner om arrangementsøkonomi og tidstakingsløsninger. Klubbene er samstemte om at kostnadsnivået for deltakelse på nasjonale renn er for høyt og ber LK-leder spille dette inn til langrennskomiteen sentralt. Det var også stort engasjement rundt valget av ny sentral langrennskomite. Oslo langrennskomite ønsker et bedre samarbeid med Skiforeningen og vi fikk også gode innspill til dette tema.

Vi takker alle som møtte for godt engasjement og gode innspill!  Og vi vil komme med tilbakemeldinger enten per sak eller ifm. Høstmøtet.

Presentasjonen fra vårmøtet

Her er et bilde av de oppmøtte utøverne som ble hedret (kommer en egen sak om hedringen)

Mvh
Karianne Løken
Leder langrennskomiteen

NIF-EPI03, 03