Hopp til innhold

Fra venstre: Geir Olsen, Karianne Løken, Hege Margrethe Furfjord, Finn Espen Sellæg, Ingrid Heggebø Lutnæs, Carlo Brömel og Roar Karlsen

Skitinget 2024 i Bodø

Da er Skiting 2024 i Bodø gjennomført. De fleste grener hadde fagmøter i forkant og fikk diskutert og gjennomført valg i grenkomiteene. Det var en del uro rundt økonomi. Kretsledere opplever imidlertid at vi får god informasjon jevnlig fra skistyret gjennom det siste året. Det ble også vedtatt å sette ned et utvalg som skal se på hele organisasjonen og ha ekstraordinært Skiting 2025. Oslo skikrets hadde opprinnelig et forslag om å se på styrets sammensetning, men etter at Akershus fremmet et enda bredere forslag og det ble vedtatt, så trakk vi vårt forslag.

Det ble også gitt en presentasjon av Ski VM i Trondheim som vi alle kan glede oss til.

Mer informasjon om Skitinget leser du her: Skitinget Bodø 2024

NIF-EPI03, 03