Hopp til innhold

Skikretsting 2023

Oslo Skikrets arrangerer Skikretsting og utdeling av hedringspriser, tirsdag 30. mai 2023 på Scandic Helsfyr.

 I henhold til § 13 i skikretsens lover innkalles det herved til kretsting i Oslo Skikrets.  

Lagene har representasjon og stemmerett på skikretstinget etter følgende skala:
Medlemstall inntil    100                              1 representant
             "      fra            101 - 300                    2     "
             "      over         301 -                            3     "

Uten stemmerett, men med tale og forslagsrett i saker som ligger innenfor deres arbeidsområde, kan komite/utvalg, jf. § 14 møte.

Forslag som ønskes behandlet på Skikretstinget må være kretskontoret i hende senest tirsdag 16. mai 2023.

Saksliste, årsberetning, regnskap og eventuelle forslag legges ut på kretsens hjemmeside senest 1 uker før kretstinget avholdes. Klubber som ønsker å få tilsendt sakspapirene må gi beskjed til kretskontoret på tlf. 48144704 eller mail oslo@skiforbundet.no.

Fullmakter: Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

Påmelding innen onsdag 24. mai 2023. 

På skikretstinget skal det være representanter fra begge kjønn.  Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i skikretsen skal være retningsgivende for sammensetningen. 
NB! Det kan ikke velges representanter som er arbeidstaker innen det organisasjonsledd vedkommende representerer eller innen det organisasjonsledd representasjonen skjer (NIF's lov §2-5).  

Program/gjennomføring:

  • kl. 1700 Registrering og enkel servering
  • kl. 1730 Hedring
  • kl. 1830 Åpning av Skikretstinget 2023

Sted: Scandic Helsfyr

SAKSLISTE INNKOMNE FORSLAG TIL SKIKRETSTINGET 2023

Sakspapirene:  

NIF-EPI03, 03