Hopp til innhold

Norges Skiforbunds ting 2022

Oslo Skikrets har hatt styremøte og behandlet innkallingen til Norges Skiforbunds ting 2022. Her ber Skiforbundet om innspill til saker som skal tas opp på tinget, samt innspill på kandidater til Skistyret.

Oslo Skikrets har fremmet følgende saker til Skitinget 2022:

  • Åremålsstilling for øverste administrative leder og øverste sportslige leder
  • Honorar til president
  • Frist for å sende inn saker til tinget
  • Fordeling av post 3 midler

Hele forslagsteksten ligger her

Evt. innspill sendes til nestleder Atle Rolstadaas på rolstadaas.atle@gmail.com

Gudbrand Bakke
Kretsleder Oslo Skikrets

NIF-EPI01, 01