Hopp til innhold

Vi har samlet en del nyttig informasjon som kan være til hjelp i arbeidet rundt samordnet rapportering i KlubbAdmin. Fristen for klubber og lag i Oslo er 30. april.

 

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til NIF innen 30. april, men at skigruppene har fått utvidet frist til 15. mai. Det skal kun benyttes hvis det er kritisk i klubbet mtp denne registreingen. Fristen for alt annet enn selve medlemsregistreringen er 30.04.20. Frist for gjennomføring av årsmøte er 15.06.20

På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Samordnet søknad og rapportering ble åpnet i KlubbAdmin 1. april 2020. Se video nederst i artikkelen.

Hva skal rapporteres:

 • Idrettslagene skal rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, styreverv og laste opp signert årsmøteprotokoll.
 • Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de idrettslag som er pålagt å ha disse vervene, les mer om det her: Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig.

Parautøvere
Lagene/klubbene også må huske og rapportere inn parautøvere (alle målgrupper – syn, hørsel, bevegelseshemming og utviklingshemning).

Medlemstall

 • Medlemmer som per 31.12.19 har betalt medlemskontingent til idrettslaget skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2020 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt.

Aktive medlemmer

For å synliggjøre aktiviteten i skiidretten er det viktig å rapportere riktig antall aktive medlemmer. Dette gjøres i eget medlemssystem ved å registrere medlemmet under den respektive skigren. Har dere kontroll på deres eget medlemsregister vil man automatisk hente de rette tallene ved et tastetrykk i Samordnet rapportering. Om man oppdager at dette tallet er for lavt eller høyt kan man manuelt endre dette i selve rapporteringen. Se video nederst i artikkelen.

Hva er et aktivt medlem?

 • Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets organiserte aktiviteter, eller representerer idrettslaget i konkurranser, skal regnes som «aktive medlemmer». 
  1. Med «deltakelse» menes både å utøve idretten selv gjennom trening eller konkurranse, og å legge til rette for at andre skal kunne drive aktivitet (verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg, trenere, lagledere eller medlemmer som har andre regelmessige oppgaver, for eksempel arrangement).
  2. Med «regelmessig» menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som «aktive medlemmer».
  3. Med «organisert aktivitet» menes trening, konkurranser, karusellrenn (f.eks. Telenor Karusell, Raw Air m.fl.) og andre lokale arrangementer.
 • Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som «aktive medlemmer».
 • Alle «aktive medlemmer» skal registreres i de idrettsgrenene de er tilknyttet. For at et medlem skal kunne registreres i flere idrettsgrener organisert av samme særforbund, må treningstilbudene foregå i klart adskilte miljøer.

Forklaring i KlubbAdmin

Trenger du hjelp med rapporteringen?

Ta kontakt med din skikrets eller NIF digital support.

NIF-EPI03, 03
NTB