Hopp til innhold

Personvernerklæring

Oslo Skikrets har oppdatert sine retningslinjer for behandling av personopplysninger i sin kommunikasjon, og er gjeldende i alle kanaler og apper som driftes av Oslo Skikrets i forbindelse med arrangementer og skirenn i Oslo og omegn.

PERSONVERNERKLÆRING

1. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I OSLO SKIKRETS

Når du bruker applikasjonen vår vil Oslo Skikrets behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Oslo Skikrets ved daglig leder Tommy Rovelstad. Kontaktinformasjonen til Oslo Skikrets er: 

Adresse: Brynsveien 13, 0667 Oslo 
E-post: oslo@skiforbundet.no
Organisasjonsnummer: 970 323 902

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Tommy Rovelstad.

 2. HVORFOR SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGER OG HVA SLAGS INFORMASJON SAMLER VI INN

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner. Vi samler bare inn personopplysninger dersom det anses nødvendig for de formål nevnt nedenfor, og dersom vi har rettslig grunnlag for behandlingen. 

Nedenfor følger informasjon om hvilke personopplysninger, hvilke formål og hvilket behandlingsgrunnlag vi bruker for behandlingen av personopplysninger: 

  • For å legge ut terminlister og resultater fra skirenn. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er Oslo Skikrets berettiget interesse i økt engasjement og rekruttering for deltakelse i arrangementene, samt utøvernes berettiget interesse i å få tilgang til en oversiktlig fremstilling av egne prestasjoner.
  • Vi vil behandle navn, IP-adresser og sikkerhetslogger for å sørge for sikkerhet knyttet til vår applikasjon, samt for å avdekke og forhindre misbruk av våre tjenester og produkter. Behandlingsgrunnlaget er Oslo Skikrets berettiget interesse i å avdekke misbruk, svindel og andre ulovlige forhold.  

 3. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE 

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag er lov som pålegger oss å gi ut informasjonen. 

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på selskapets vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 4. LAGRINGSTID 

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. 

 5. DINE RETTIGHETER NÅR VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM DEG 

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.   

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss i henhold til informasjon angitt innledningsvis og sende oss kopi av legitimasjon. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 

 6. KLAGER

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter ikke behandler dine personopplysninger i henhold til personvernreglene, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

 7. ENDRINGER

Hvis det skulle skje endring av vår tjeneste eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre endringer i informasjonen som er gitt her. Du vil alltid finne oppdatert informasjon i vår applikasjon. 

NIF-EPI01, 01