Hopp til innhold

Kjetil Dahlen, Søre Ål IL, ble valgt til kretsleder for 2021-23.

Skikretstinget 2021

Oppland Skikrets inviterte til digitalt Skikretsting onsdag 26. mai. Nytt styre er på plass og signert tingprotokoll er nå lagt ut.

Protokoll Skikretstinget 2021

Valg av nytt skikretsstyre
Kjetil Dahlen, som har vært konstituert leder siden februar 2020, ble nå formelt valgt som kretsleder for perioden 2021-23. Ny nestleder ble Ine Wigernæs, mens Lillann Gulbrandsen ble valgt inn som ny vararepresentant.

Resten av styremedlemmene tok gjenvalg og går løs på en ny 2-årsperiode.

Det har ikke lykkes valgkomiteen å finne en kandidat til vervet som leder av Alpinkomiteen, og dermed også styremedlem. Jakten fortsetter, og det vil bli innkalt til ekstraordinært skiting når en kandidat er på plass.

Styreleder Kjetil Dahlen Søre ÅL IL
Nestleder Ine Wigernæs Øystre Slidre IL
Medlem Anne Karen Olsen Svea Skilag
Medlem Sigrid Snuggerud Gjøvik Skiklubb
Varamedlem Espen Moltubakk Lillehammer Skiklub
Varamedlem Lillan Gulbrandsen Gran IL
Leder Langrennskomiteen Torbjørn Broks Pettersen Øyer-Tretten IF
Leder Alpinkomiteen Navn kommer  
Leder Hopp-/Kombinertkomiteen May Kristin Lønseth Lensbygda Sportsklubb
Leder Freestylekomiteen Torger Fenstad Gausdal Skilag

______________________

Innkalling
Skikretsstyret kaller med dette inn til Skikretsting, jf. Lov for Oppland Skikrets, § 9.

INNKALLING SKIKRETSTINGET 2021   Påmelding 

Tingdokumenter 2021

Vedleggene ligger også som aktive linker i sakslista.

Deltakere
Påmeldte pr. 26. mai
Det er fortsatt mulig å melde seg på, klikk her.

Møtelink sendes ut onsdag formiddag, 26. mai.

 _________________________

Sted:   Digitalt møte via Teams

Tid:      Onsdag 26. mai kl. 19.00

Representasjon
På skikretstinget møter med stemmerett, ihht. Lov for Oppland Skikrets, § 10:

a)     Skikretsens styre
b)     Representanter fra lagene etter følgende skala:

  • Klubber med medlemstall inntil 100              2 representanter
  • Klubber med medlemstall fra 101                    3 representanter

Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt at styret etter fullmakt fra årsmøtet og meldt skikretsen senest torsdag 20. mai på eget fullmaktsskjema. Alle representanter må være påført skjemaet.

 

NB! Kjønnsfordeling
På skikretstinget skal det være representanter av begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i skikretsen skal være retningsgivende for sammensetningen. For klubber som sender 2 eller 3 representanter, skal begge kjønn være representert, jf. NIFs lov § 2-4.

Innmelding av saker
Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på tinget, må sende disse inn skriftlig til Oppland Skikrets senest onsdag 12. mai.

Saksliste
Fullstendig saksliste med vedlegg legges ut på kretsens hjemmeside senest 1 uke før tinget, i tillegg til å sendes ut til påmeldte representanter.

Påmelding
Klikk her for påmelding til Skikretstinget.

I tillegg må klubben sende inn et signert fullmaktsskjema til kretskontoret, pr. post eller e-post, se eget vedlegg, siste frist 20. mai.Med hilsen
OPPLAND SKIKRETSKjetil Dahlen, kretsleder
Ellie Lein, administrasjonssjef

  

NIF-EPI01, 01
Foto: Hanna Johre / NTB