Hopp til innhold

Skismørning

Bestilling smøreplasser 2021-22

Skikretsen legger opp til felles bestilling av smøreplasser på HL og NM/NC junior. Utvidet frist til 6. november.

Rammefaktorer:
 * Siste frist for bestilling via kretsen 6. november 2021
 * NB! bestillingen er bindende
 * Klubbene faktureres etterskuddsvis for de ulike arrangementene 

 * Vanligvis har hver bod plass til 4 smørere, dvs. 4 smøreplasser
 * 1 smøreplass er 1 smører - enkelt bord
 * 2 smøreplasser er 2 smørere på ett dobbeltbord

De klubbene som trenger kun 1-2 plasser, vil settes sammen i smøreboder.

Priser
Prisene på smøreplasser varierer voldsomt fra arrangør til arrangør, fra  1.400 til 2.500 pr. smøreplass. Arrangørene har foreløpig ikke lagt ut informasjon om priser.

Egen smørevogn?
De klubbene som stiller med egen smørevogn/-bil, må henvende seg direkte til arrangør. 

NC/NM senior
Mht. senior er vår erfaring at alle klubber/team enklest bestiller selv, ta kontakt direkte med arrangør. 

Bestillinger pr. 8. november

HL 2022     NM/NC junior

nif-epi04, 04